Yayınlar

ATIK FLORESAN YÖNETİMİ

ATIK FLORESAN YÖNETİMİ

Floresan esaslı lambalar, akkor telli lambalara göre yaklaşık %75 daha az elektrik tükettikleri ve çok daha uzun kullanım süresine sahip oldukları için enerji verimliliği sağlarlar.

Aydınlatma, ortalama ev elektrik faturasının yüzde 20'sine yakındır.

Akkor lamba yerine alacağınız her floresan lamba ülke genelindeki elektrik tüketimini doğrudan etkileyerek enerji santrallerinin daha az çalışmasını sağlayacaktır.

Elektrik üretme süreci genellikle fosil yakıtların kullanımını gerektirdiğinden, elektrik tasarrufu santrallerde karbon ve cıva emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına da yardımcı olur.

Ancak floresan lambalar teknik gereklilikler sebebiyle cıva buharı içerirler. Lamba içeriğinde kullanılan cıva miktarı yasal mevzuatla sınırlandırılmıştır.

Ömrünü tamamlayan lambalar uygun toplanmaz ve  geri kazanım sistemlerine verilmez ise açığa çıkacak olan cıva çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olabilir.

Floresan lambaların üretiminde neden cıva kullanılıyor?

Tasarruflu lamba olarak bildiğimiz floresan lamba tüplerinin içinde gaz ve beraberinde az miktarda cıva kullanılmaktadır. Bu tip lambalarda iki elektrod arasındaki elektrik akımı tarafından tetiklenen cıva moleküllerinin yaydıkları ultraviyole ışınım, tüp içindeki fosfor tabakasının görünür ışık yaymasını sağlar.

Lamba Kırıldığında Ne Yapmalıyız?

  • Floresan lambanızın kırılmaması için dikkatli davranın,
  • Temizlemeye başlamadan önce ortamı havalandırın,
  • Temizlik için elektrikli süpürge kullanmayın,
  • Büyük parçalı kırıkları temizlemek için sert bir karton veya kağıt kullanın,
  • Küçük parçalar ve tozları temizlemek için koli bandı kullanın,
  • Kalan kısımları ıslak mendil veya nemli bir kağıt havlu ile temizleyin,
  • Temizlik için kullanılan malzemelerde dahil olmak üzere tüm atıkları bir plastik poşet veya kavanoza koyup ağzını kapatın ve atık toplama kutularına getirin.