Sıkça Sorulan Sorular

AGİD Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 1997 yılında 19 üretici firma tarafından sektörün kimlik bilincini meydana getirmek, sektör içindeki temsilciler arasında bireysel ve kolektif ilişkileri geliştirmek, ortak çabalar ve anlaşmalar vasıtasıyla kurumsal/akademik ilişkileri arttırmak, uluslararası standartlara uyum sürecini tamamlamak, Türk üreticilerin uluslararası piyasada temsil edilmelerini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve temel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bugün 100’e yakın üyesi ile AGİD, sorunlara tek tek şirketler olarak yaklaşılmasının aksine, onları ortak bir sinerji ile çözmenin önemini savunmakta, kurallara uygun ve adil rekabetin aydınlatma sektöründe uygulanması için çaba göstermektedir.  Böylece sektörel yardımlaşmanın ilerleyeceğine, üye şirketler arasındaki kişisel ilişkilerin ve dostlukların pekişeceğine inanmaktadır.

Bu bilince ve kültüre sahip olan firmaların büyük bir çoğunluğu AGİD üyesi olup Pazar büyüklüğü açısından üyelerimizin sektör içindeki payı %50’nin üzerindedir.

AGİD yasa, yönetmelik ve tebliğler kapsamında resmi makamlar açısından Aydınlatma Sektörünün muhatabı kabul edilmiştir.  Bu kapsamda muhtelif Bakanlıklar ve devlet kurumları ile aktif iletişim içindedir. AGİD sektör adına standart dışı kalitesiz aydınlatma armatürleri, lamba ve eşyaların ithalatında haksız rekabet koşullarının engellenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

AGİD IstanbulLight ve Frankfurt Light+Building Aydınlatma Fuarına üyelerinin katılımını sağlamakta ve bu fuarların Ülkemizdeki organizasyonunda aktif rol almaktadır.

AGİD’e bağlı olan AGİD İktisadi İşletmesi ise; lambalar, ışık kaynakları, aydınlatma armatürleri, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları ile izleme ve kontrol aletleri atıklarının toplanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak faaliyet göstermektedir.

Derneğin amaçlarını kabul eden ve aşağıdaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler AGİD’e üye olabilirler;
 

  • Yurt içinde Aydınlatma Sektörü ile ilgili üreticiler ve aydınlatma ile ilgili yan sanayiciler (Kapasite Belgesi aranır)
  • İmalatı yurt dışında olup aydınlatma ürünlerini kendi markaları ile üreten, yaptığı üretim konusunda bir dünya markası olan ve sektöre teknoloji, kalite, bilgi ve aydınlatma kültürü konularında katkı sağlayabilecek firmalar veya bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcileri

Aydınlatma sektöründe önde olan işletmeler AGİD çatısı altında ortak amaç de üretilen ürünler geniş bir yelpazede olup aşağıdaki konularda faaliyet gösteren işletmeler toplanmıştır.

 

• Teknik Aydınlatma

• Dekoratif Aydınlatma

• Endüstriyel Aydınlatma

• Harici Aydınlatma

• Acil Aydınlatma

• Aydınlatma Otomasyonu

• Özel Amaçlı Aydınlatma

• Komponentler (Ampul, LED, baskılı devre, sürücü, lens, soket vb.)

AGİD kalitesiz aydınlatma ürünlerinin ithalatında haksız rekabet koşullarının engellenmesi konusunda faaliyetlerde bulunmuş sonucunda bazı yasa, yönetmelik ve tebliğlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  Bu faaliyetler artan bir şekilde devam edecektir.  Ayrıca resmi makamlarla yapılan görüşmeler sonucu standart akkor filamanlı lambalar ile enerji verimliliği düşük lambaların ithalatının yasaklanmasını sağlamıştır. 

Ülkemizin geleceği ihracata bağlıdır, AGİD’in kurulduğu yıllarda ihracat sıfır noktalarında iken bugün 250 Milyon dolara kadar yükselmiştir.  Önümüzdeki dönemlerde AGİD’in misyonu üyelerinin ihracatlarını artırmak olacaktır.  

AGİD, ATMK Aydınlatma Türk Milli Komitesi ile beraber sektörde uyumlu olarak çalışmaktadır.  Düzenlenen fuar, kongre, seminer ve forumlarda işbirliği yapmaktadır.  LED yol aydınlatması , enerji verimliliği, standardizasyon vb konularda yapılan çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla uyumlu olarak çalışmaktadır.