İMALAT SEKTÖRÜNÜN TAM KAPANMA SÜRECİNDE GÖREV BELGESİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İmalat sektörünün tam kapanma süresince çalışmaya devam edebilmesi için çalışanlar için görev belgesi düzenlenmesi gerekmektedir, bu görev belgesi başvurusu e-devlet platformunda İçişleri Bakanlığı’nın e-başvuru sistemi üzerinden çalışan tarafından yapılacaktır.


Başvuruda bulunacak çalışanın, e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla ekte örneği yer alan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir. Manuel belgeler 3 gün (2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24:00’a kadar) geçerli olup sonrasında e-devlet üzerinden belge alınması zorunludur.


Konu ile ilgili genelgeyi ve manuel belge örneklerini görüntülemek için tıklayınız.