COVİD-19 ÖZELİNDE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE EL KİTABI

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele El Kitabı”nı görüntülemek için tıklayınız.

 
El kitabı, iş yerlerinde çalışmaya elverişli koşulların oluşturulması, üretimin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde sürdürülebilir olması ve sistemli bir yapı kurulması amacı ile hazırlanmıştır