Sıkça Sorulan Sorular

Çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyalar elektrikli ve elektronik eşya (EEE) olarak adlandırılırlar.

Elektronik atıklar bünyelerinde binden fazla değişik bileşen içermektedirler ve genellikle tehlikeli atık kapsamındadır. Bu nedenle kullanmadığınız, çalışır durumda olmayan elektrikli eşyalarınızı ev çöpüne atılmamalı veya kayıt dışı toplama sistemlerine verilmemelidir. Evde biriken elektronik atıklarınız için, bağlı bulunduğunuz belediye ile iletişime geçerek Belediyenizin ayrı toplama sistemine verebilirsiniz. Bunun için Belediyenizin çevre koruma müdürlükleri veya temizlik işleri müdürlükleri ile görüşebilir, web sitelerinde yer alan ilgili telefon numaralarını arayabilir veya en yakındaki toplama kutularına e atığınızı götürebilirsiniz.

Kullanım ömrünü tamamlamış EEE ler, elektronik atık, e-atık veya AEEE olarak adlandırılırlar.

Floresan ışıklar, standart akkor ampullere göre yaklaşık %75 daha az elektrik tükettikleri ve çok daha uzun kullanım süresine sahip oldukları için enerji verimliliği sağlarlar. Ancak tasarruflu ampuller, floresan lambalar bir miktar cıva buharı içerirler. Lamba kırıldığında açığa çıkan cıva çevre ve insan sağlığı için tehlikelidir.

Floresan lambalarınızı veya diğer aydınlarma ekipmanları çöpe atılmamalı, oluşturulan ayrı toplama sistemlerine verilmelidir. Evinizdeki atıklarınız için Belediyeniz ile iletişime geçerek atık toplama noktalarını öğrenebilirsiniz. Bunun için Belediyenizin çevre koruma müdürlükleri veya temizlik işleri müdürlükleri ile görüşebilir, web sitelerinde yer alan ilgili telefon numaralarını arayabilir veya satı aldığınız yere atıklarınızı götürebilirsiniz.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, elektrikli ve elektronik eşya (EEE) dağıtıcılarına bu yükümlülüğü getirmiştir. Yönetmelik gereği, satış noktaları mekanın büyüklüğüne uygun olarak atık toplama kutuları bulundurmak ve eski eşyayı markası modeli üreticisi ve muhtevasına bakmaksızın alarak ayrı toplama sistemlerine veya lisanslı işleme tesislerine vermek zorundadır.

Floresan lamba kırıldığında içeriğinde bulunan cıva ortama karışır, bu nedenle floresan lambanızın kırılmaması için kullanma talimatlarına uyun ve dikkatli davranın. Ancak lamba kırılırsa temizlemek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır;

  • Temizlemeye başlamadan önce ortamı havalandırın,
  • Temizlik için elektrikli süpürge, (vakumlu temizleyiciler) kullanmayın,
  • Büyük parçalı kırıkları temizlemek için sert bir kağıt veya karton kullanın,
  • Küçük parçalar veya tozları temizlemek için koli bandı kullanın,
  • Kalan kısımları ıslak mendil veya nemli bir kağıt havlu ile temizleyin,
  • Temizlik için kullandığınız malzemelerde dahil olmak üzere tüm atıkları bir plastik poşete koyun, ağzını sıkıca kapatın ve ellerinizi yıkayın,
  • Bu poşeti Atık Toplama Kutularına getirin!

Led aydınlatma elemanları bozulduğunda veya kırıldığında tasarruflu floresan ampuller gibi çevreye ani zarar vermez ancak diğer elektronik atıkların benzeri doğaya bırakıldıklarında zamanla toprağa ve suya zararlı maddelerin yayılmasına sebebiyet verirler.

AEEE Yönetmeliğine elektrikli ve elektronik eşya üreticileri, AEEE’ler için atık yönetim sistemini oluşturarak Bakanlıkça belirlenen toplama, geri kazanım, geri dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Üreticiler, yönetmelikten kaynaklanan üretici yükümlülüklerini Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile birlikte yönetebilirler.

Şirketler yetkilendirilmiş kuruluşlar ile çalışmadıkları durumda söz konusu yükümlülüklerini bireysel olarak yerine getirmek zorundadırlar bunun için kendi atık yönetim sistemlerini kurmaları, yönetim planlarını bakanlığa onaylatmaları yönetim planı onay ücretini ödemeleri, teminat yatırmaları ve bakanlığın formatına uygun raporlama yapmaları ve sistemi tüm Türkiye çapında yönetmeleri gerekir.

AEEE Yönetmeliğine aykırı faaliyet gösterenler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15, 20 ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.